Общи условия – Вила Париж – гр. Хисаря

 

Правене на  Резервации:

 

2.1 Резервация във„Вила Париж“ бихте могли да направите по един от следните начини:

– пишете ни на e-mail: info@vila-paris.com;

– пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт: https://www.vila-paris.com/;

– резервирайте директно през нашия сайт;

– заповядайте на място във „Вила Париж“

Хисаря.ул.Русалка 1.

  Обадете ни се по телефона 

2.2. След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес. Потвърждението съдържа номер и дата на резервацията, имена на госта, телефон и имейл за връзка, брой на гостите, дължимата сума, какво се включва в цената, условията и сроковете за плащане на депозит.

2.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация хотелът изисква депозит,  в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните, не е договорена друга сума за плащане като депозит). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.

2.4.  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e–mail.

2.5.  При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

 

3. Възможности за плащане

 

3.1. В брой на място в  обекта.

3.2. С дебитна или кредитна карта

3.3. За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

Банкова сметка:

IBAN: BG 26 CECB 9790 10I5 0869 00

BIC: CECBBGSF

Вила Париж ЕООД

 

4. Условия за анулации

 

4.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

– пишете ни на e-mail: : info@vila-paris.com, Моля упоменете Вашите имена и номера на резервацията Ви.

4.2. При анулиране на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

4.3. При анулиране на резервацията до 3(три) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

4.4. При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

4.5.Хотел „Вила Париж“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 

5. Условия за настаняване

 

5.1. Настаняването се извършва от 14:00 ч. до 23:30

Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

5.2. Напускането на стаите се извършва не по-късно от 12:00 ч. в деня за освобождаването.

5.3. Домашни любимци не се приемат!

5.4. В стаите и общите помещения на хотела  НЕ се пуши!

– За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на „Вила Париж“ дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на обекта.

5.5. Гостите и посетителите на „Вила Париж“ са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

5.6.  При ползването на услугите в обекта /релакс зона,трапезария,конферентна зала/ гостите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

 

6. Цени

 

6.1. Цените на нощувките във „Вила Париж“се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, като си запазва правото да променя едностранно  тези цени. Конкретната цена по всяка получена заявка за резервация се определя от хотела с потвърждението съгласно точка 2.3. от Общи условия.

6.2.“ Вила Париж „има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

 

7. Права и задължения на страните:

 

7.1. „Вила Париж“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.

7.2. „Вила Париж“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

7.3. „Вила Париж“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите или общите площи на хотела, както и за щети, причинени от трети лица.

7.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

7.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с „Вила Париж“ и приема общите условия на „Вила Париж“. Клиентите, ползващи услугите на „Вила Париж“ следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

7.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

7.7. Всички цени, обявени в сайта на „Вила Париж“ както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

7.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно във Вила Париж.

7.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

7.10. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Екипът на „Вила Париж“ не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.

7.11. Семеен хотел „Вила Париж си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

7.12. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.vila-paris.com , в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

7.13. Настоящите Общи условия са приети от „Вила Париж“  и следва да бъдат публикувани на интернет страницата на хотела, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите на хотела.

 

8. Подарък Ваучер:

 

За да поръчате Подарък Ваучер е нужно да изпратите имейл на: info@vila-paris.com, или да се свържете чрез контактната форма на сайта в страница „Контакти“.

 

8.1 За издаването на подаръчен ваучер са нужни:

 

8.1.1. Вашите имена, телефон за връзка и имейл.

8.1.2. Имената на ползвателя на ваучера.

 

8.2. Общи условия:

 

8.2.1 Ваучерът за подарък е на стойност по Ваш избор. Може да се свържете с нас, за да ни определите бюджета си и да Ви предложим най – добрата оферта за посочената цена. Подаръчният ваучер представлява предплатена услуга – хотелско настаняване и всички съпътстващи го допълнителни услуги, описани в него, резервация в ресторант, услуги в Релакс зоната и др. Курортната такса и ДДС са включени също във всеки пакет.

8.2.2.Ваучерът за подарък се заплаща по банков път и се изпраща след получен и потвърден превод. Услугата за изработка на Ваучер подарък е безплатна.

8.2.3. Подаръчният ваучер може да бъде получен на предварително зададен адрес или по електронен път – имейл.

8.2.4. Ваучерът за подарък е персонализиран и стилен.

8.2.5. Ваучерът за подарък може да се използва еднократно и важи за периода, описан в него ( валидност: 6 месеца,считано от датата на закупуването му).

8.2.6. Ваучерът за подарък не може да се заменя с неговата левова равностойност.

8.2.7. Гостите, на които се подарява ваучера, трябва да направят своята резервация минимум 10 дни преди датата на настаняване.

8.2.8. В случай, че ползвателят на ваучера, желае да го ползва в период на национални и официални празници е необходимо да се информира предварително за сумата за доплащане.

8.2.9. В случай, че стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената стока или услуга, разликата до пълния размер се доплаща от потребителя.

8.2.10. Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че лично титуляра на ваучера направи резервация за третото лице.

8.2.11. Валидни по всяко време остават Общите условия за настаняване във „Вила Париж“.

bg_BGБългарски